Suhted ja suhtlemine meeskonnas

Eesmärk: teadvustada osalejatele igaühe individuaalse panuse tähtsust positiivsema töökeskkonna loomisel; analüüsida võimalusi, kuidas läbi erinevate suhtlemise ja enesejuhtimise tehnikate ennetada ja paremini toime tulla keerukate olukordadega. 

Teemad: 
  • Mina ja teised e. igaühe individuaalsed vajadused, soovid, oskused ja sisemine motivatsioon parema koostöö allikana. Kuidas leida tee takistustest ja rahulolematusest eesmärkideni, mis soodustavad positiivsemate mõttemustrite teket ja seeläbi parendavad suhteid meeskonnas.
  • Erinevad inimtüübid e. millised on minu tugevused, väärtused ja uskumused, mis toetavad ja takistavad omavahelist suhtlust. Kuidas suhelda ja soodustada koostööd erinevate inimeste vahel e. lihtsamaid suhtlemise ja üksteisega arvestamise nippe. 
  • Suhtlemine hinnangu- ja suhtlemistõkete vabalt.
  • Enesekindlus, kui üks koostöö tugevdamise ja emotsioonide juhtimise alustala. Kuidas kasvatada positiivset eneseusku ja -väärtustatust läbi psühholoogiliste võtete.
  • Meie meeskonna tänased tugevused, nõrkused ja võimalused. Muutuste algatamise võlud ja valud e. kuidas turvaliselt liikuda ühtsema meeskonna poole. Erinevad koostöömudelid ja edasised sammud töö sujuvamaks edenemiseks. Iga osaleja võimalikud järgmised sammud positiivsema töökeskkonna loomisel e. kõik saab alguse meist endist. 
  • Emotsionaalse turvatunde loomine indiviidi ja grupi tasandil e. kuidas märgata ja väljendada tundeid kolleege austaval viisil. 

Koolituse maht: 7 – 14 ak/t. Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.