Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:
  • Töökiusamine: mis see on, millised on erinevad väljendusviisid ja astmed.
  • Töökiusaja “profiil” ja käitumise ajendid e. miks on vaja teisi kiusata ja kas me saame kiusajat kuidagi muuta või mõjutada?
  • Töökiusamise põhjuste peamised kategooriad. Mida saame ette võtta?
  • Töökiusu lühi- ja pikaajalised tagajärjed; erinevad füüsilised ja vaimsed tervisehäired (nt. PTSD, ärevus jne.), mis kiusamise ohvril väljenduvad.
  • Töökiusu ennetamise ja peatamise võimalused organisatsiooni ja indiviidi tasandil.
  • Ohvri traumaspetsiifilised reaktsioonid töökiusu korral ja kuidas käituda e. erinevad valikuvõimalused traumeeriva olukorraga toimetulekuks.
  • Negatiivse enesehinnangu kujunemise aluseks olevate automaatmõtete vähendamine; eneseusu säilitamine/tugevdamine.