Vaimse tervise vitamiinid e. enesehoiu tehnikad.

Eesmärk: analüüsida iseenda vaimse tervise peamisi indikaatoreid, paremini märgata ohutegureid ja nende ennetamisvõimalusi ning praktiseerida erinevaid vaimset tervist säilitavad ja tugevdavaid tehnikaid. 
 
Teemad: 
  • hea vaimse tervise indikaatorid e. osalejate reaalsuskontroll iseenda vaimse tervise hetkeseisundist;
  • peamised takistused vaimse tervise hoidmisel: indiviidist, keskkonnast ja teistest inimestest tulenevad mõjud. Kuivõrd saame seda kontrollida ja muuta?
  • Lapsepõlve mõjud: positiivse minapildi, enesehinnangu ja -kindluse kujunemise alused. Väljakujunenud ensekohaste uskumuste muutmine parema kriisikindluse saavutamiseks keerulistes olukordades.
  • Enesehinnangu tõstmise praktilised harjutused. 
  • Erinevad inimesed, erinevad käitumised. Milllised on inimeste käitumistüüpide riskifaktorid vaimse tervise hoidmisel ja kuidas ennast paremini hoida teiste inimestega suhtlemisel. Ületame tõkkeid manipuleerivate, domineerivate ja agressiivsete inimestega suhtlemisel. 
  • Emotsioonid: millised on negatiivsete emotsioonide (nt. süütunne, hirm, pettumus, kurbus, viha) peamised “käivitajad”. Märkame ja sekkume, et vähendada “käivitajate” mõju vaimsele tervisele. 
  • Muretsemine ja ülemõtlemine: miks satume sellesse “nõiaringi” ja kuidas sellest välja astuda. Praktiseerime KKT (kogntiiv-käitumisteraapia), MI (motiveeriva intervjueerimise) ja supervisiooni tehnikaid muretsemise ja ülemõtlemise vähendamiseks.
  • “Kõik saab alguse mõtlemisest” – mis mõjutab meie mõtlemist, miks on seda nii raske muuta isegi kui väga tahame ning kuidas seda siiski teha. Esimesed sammud mõtete korrastamiseks. 
  • Enesevaatlus: sisemiste ressursside avastamine; “turvapaiga” loomine stressirohketes olukordades pinge ja ärevusega toimetulekuks. Enesesisenduste ja teadveloleu parimad praktikad.
Koolituse maht: 8 – 16 ak/t. Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.