Hooldustöötaja koolitus (tase 3) – vene keeles

ÜLDINFO

Kuupäev

24.10.22 - 12.01.23

Hind

1440 € + KM

Asukoht

Odra 16, Tallinn

Eesmärk: Koolituse läbinu järgib oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit; korraldab patsiendi/kliendi seisundist ja vajadustest lähtuvalt hooldustegevusi ning loob talle vaimselt ja füüsiliselt sobiva elukeskkonna. 

Sihtgrupp: Hooldaja tööst huvitatud inimesed ja juba praktiseerivad hooldustöötajad, kes vajavad hooldustöötaja 3.taseme kutsestandardi kompetentside saavutamiseks täiendavaid teoreetilisi teadmisi ja oskusi. 

Koolitusteemad:

*   Tervishoiu- ja sotsiaalhooleande teenuste osutamise põhimõtted; hooldustöötaja kutse- eetika

*   Hoolduse alused. Hooldustoimingud avahoolduses.

*   Anatoomia- füsioloogia. Patoloogia.

*   Haigusõpetus. Tervisliku toitumise alused.

*   Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ja abistamine.

*   Ergonoomika ja hooldusvahendid.

*   Ravimiõpetuse alused: mõisted, kasutusjuhised, ravivormid.

*   Arengu- ja suhtlemispsühholoogia. Meeskonnatöö.

*   Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega.

Surija hooldus ja lähedase juhendamine selles protsessis.

Kriisipsühholoogia põhimõtted: etapid ja hooldustöötaja tegevus igas etapis.

Majapidamistööde korraldmine: üldised põhimõtted, korrastustööde planeerimine ja läbiviimine.

* Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid.

Esmaabi


Koolituse tulemusena õppija:

järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid

* koostab abivajaja hooldamiseks vastava plaani

* teab, kuidas toetada ja abistada abivajajat elu korraldamisel

* lähtub oma töös abivajajast ja tema vajadustest

* hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel

* oskab hoolitseda abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest

* oskab anda esmaabi


Õpitulemuste hindamise viis:

Hindamismeetod 1: kirjaliku eneseanalüüsi esitamine töökogemuse põhjal

Hindmiskriteerium:

*      kirjeldab, analüüsib ja põhjendab oma töökogemust (läbi praktiliste näidete) tööosade kaupa lähtuvalt hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest

*      vormistab eneseanalüüsi vastavalt kutse andja (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) avaldatud hindamisstandardile.

Hindamismeetod 2: praktilised situatsioonülesanded Hindamikriteerium: juhendaja poolt etteantud situatsioonide lahendamine
Hindamismeetod 3: esmaabi test Hindmiskriteerium: testi sooritamine positiivsele tulemusele.

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Esmaabi mooduli eduka läbimise korral väljastatakse osalejale esmaabi-alaseid baasteadmisi kinnitav tunnistus, kas eraldi dokumendina või kantakse informatsioon esmaabimooduli läbimise kohta hooldustöötaja koolituse tunnistusele. 


Koolitaja

Registreeru sündmusele

Saadaval Kohti: 12
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

  • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
  • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:

 

Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega.

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.