Koolitusampsud

Koolitusampsude eesmärk on pakkuda Sinu meeskonnale täiendavaid teadmisi ja oskusi, et hoida ning tugevdada vaimset tervist. Koolitusampsud sobivad Sulle, kui…

 • soovid 1 – 4 ak.t jooksul suurendada kõigi oma töötajate teadlikkust ühel v. mitmel alljärgnevatest teemadest
 • Sinu meeskond paikneb Eesti erinevates piirkondades ja seetõttu sobib neile paremini veebi teel osalemine
 • kui vajad lühikoolitust kogu meeskonnale e. piiramatule osalejate arvule

Kuulame alati ära Sinu soovid ja vajadused, et leida just Sinu meeskonna jaoks sobivaim teema ja viis uute teadmiste edasiandmiseks. 

Meie kliendid 2023/24 aastal: Riigikantselei Terviseamet Riigilaevastik Registrite ja Infosüsteemide Keskus Eesti Keele Instituut Sisekaitseakadeemia Tartu Ülikooli Kliinikum Eesti Ämmaemandate Ühing Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts
Stress meie elus e. millal on õige aeg sekkuda ja kuidas?
Muutuste juhtimine endas e. kuidas suurendada motivatsiooni?
Kuidas vabaneda töömõtetest kodus?
Täiuslikkus e. kahe teraga mõõk töökeskkonnas
Kuidas ennast ja teisi toetada ärevusega toimetulekul?
Töökiusamine: kuidas seda ennetada ja paremini toime tulla?
Enesehinnang ja - kindlus: vaimse tervise alustalad.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusampsu tellimine

Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:

  • Kas Sinu vaimne tervis on hoitud e. märgid emotsionaalsel, füsioloogilisel ja suhete ja suhtlemise tasandil, mis näitavad, et stress/läbipõlemine “koputab uksele”.
  • Stressi/läbipõlemise riskifaktorid ja nende ennetamise ning toimetuleku võimalused. Mida saame muuta iseenda käitumises ja mõtlemiseks?
  • Milline on Sinu “seljakott” e. kust saavad alguse mõttemustrid, mis soodustavad stressi/läbipõlemise teket ning kuidas algatada mõttemustri muutusi. 
  • Enesehinnang ja – kindlus kui stressijuhtimise “tööriistad” e. kuidas suurendada/säilitada enesekindlus keerulistes olukordades. 
  • Muutuste algatamine stressi ennetamiseks/toimetulekuks e. väljatulek “mugavustsoonist”: peamised põhimõtted, ajalised piirid ja tagasilanguste ennetamise võimalused.
  • Emotsioonide ja ärevuse juhtimine pingelistes olukordades. Irratsionaalsete mõtete vähendamise võimalused. 
  • Stressijuhtimine käitumuslikul tasandil e. suhted ja suhtlemine erinevates olukordades.
  • Sisemise tasakaalu säilitamine kontrollimatutes olukordades. 
 •  
Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:
 • Muutustega kaasnevad psühholoogilised põhiprintsiibid ja takistused: tüüpilised mõttemustrid, hoiakud, eelarvamused ja varasemad kogemused.
 • “Gremlinid” meie sees ja nende purustamine. 
 • Takistuste vähendamise võimalused läbi sokraatilise sisekõne e. motivatsiooni suurendavad küsimused iseendale. 
 • Muutuste juhtimise protsess ja sellega kaasnevad emotsioonid ja mõtted e. kuidas vähendada irratsionaalsust ja algatada tegevusi, mis suurendavad motivatsiooni. 
 • Ambivalentsus ja selle ületamine. “Tahan-võin-saan-pean” dilammad enesemotivatsioonis.
 • “Mugavustsoonis” olemise võlud ja valud lühi- ja pikaajalises perspektiivis.
 • Enesemotivatsioon: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada v. suurendada motivatsiooni. Tähelepanu suunamine eneseväärtustatuse toetamisele.

Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:

 • Miks on raske töömõtteid kodus “välja lülitada”? Rollist, isiksusest, varasemast “seljakotist” ja käitumisvalikutest ning teistest inimestest tingitud põhjused – mida saab nendega ette võtta?
 •  Olukordade hindamise viisid e. kuidas anda iseendale seletusi, mis töömõtteid kodus vaigistada aitavad.
 • Kui tubli Sa tegelikult olla tahad? Täiuslikkuse võlud ja varjuküljed.
 • Enesekindlus ja – hinnang e. kuidas muuta mõtlemist viisil, mis aitab töömõtted tööle jätta?
 • Sagedasemad mõtlemis- ja loogikavead, mis tulevad meiega töölt koju kaasa. 
 • Küsimused häirivate mõtete vaidlustamiseks. 
 • Lihtsamaid lahendusi töömõtete vähendamiseks (nt. prioriteetide inventuur, erinevad ümberlülitusvõtted, planeeritud “muretsemise aeg” jne.).

Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:

 • Mis on perfektsionism ja kuidas see väljendub läbi erinevate uskumuste ja käitumiste, millised on täiuslikkuse poole püüdlemise tagajärjed. 
 • Testime, kui palju on Sinus perfektsionismi.
 • Erinevad perfektsionismi tüübid (normaalne vs. neurootiline), e. millal hakkab see Sinu vaimset tervist ja igapäevast toimetulekut negatiivselt mõjutama?
 • Perfektsionismi tüübid ja kuidas seda läbi iseenda mõtete jälgmise paremini ära tunda ja tasakaalustada. 
 • Mis selles siis halba on, kui ma püüdlen täiuslikkuse poole?
 • Perfektsionistlikud “mängud” 
 • Kuidas täiuslikkust kontrolli all hoida e. saavutada tasakaal, mis tagab meile edu ja sisemise rahulolu. 
Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:
 • Mis on ärevus, peamised tekkepõhjused ja väljendusviisid (nt. üldärevus, sotsiaalärevus, esinemisärevus)?
 • Müüdid vs. reaalsus e. uskumused, hoiakud ja käitumised, mis meid ei toeta ning kuidas neist “välja astuda”
 • Ärevuse “nõiaring” ja kuidas sellest välja astuda. Mis toimub ärevuse korral inimese kehas, mõtetes ja tunnetes. 
 • Sagedasemad mõttemustrid ärevuse korral ja kuidas neid muuta e. küsimusi iseendale ärevuse ennetamiseks. Ettevalmistused enesekindlamalt ärevust tekitavatesse olukordadesse astumisel. 
 • Tasakaalustavad mõtted e. kuidas iseennast “maha rahustada”. Parema toimetuleku saavutamine ärev
 • Ümbersuunavad tegevused ja tehnikad e. parimad praktikad psühholoogi “tööriistakastist”
 • Kuidas aidata ärevat inimest e. lihtsamad sekkumistehnikad psühholoogiliseks esmaabiks.
Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:
 • Töökiusamine: mis see on, millised on erinevad väljendusviisid ja astmed.
 • Töökiusaja “profiil” ja käitumise ajendid e. miks on vaja teisi kiusata ja kas me saame kiusajat kuidagi muuta või mõjutada?
 • Töökiusamise põhjuste peamised kategooriad. Mida saame ette võtta?
 • Töökiusu lühi- ja pikaajalised tagajärjed; erinevad füüsilised ja vaimsed tervisehäired (nt. PTSD, ärevus jne.), mis kiusamise ohvril väljenduvad.
 • Töökiusu ennetamise ja peatamise võimalused organisatsiooni ja indiviidi tasandil.
 • Ohvri traumaspetsiifilised reaktsioonid töökiusu korral ja kuidas käituda e. erinevad valikuvõimalused traumeeriva olukorraga toimetulekuks.
 • Negatiivse enesehinnangu kujunemise aluseks olevate automaatmõtete vähendamine; eneseusu säilitamine/tugevdamine.
Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:
 • Kus sa hetkel oma eluteel oled e. Sinu kogemused ja inimesed Sinu ümber, kes on aidanud saada enesekindlamaks.
 • Mis on enesehinnang ja kuidas see tekib?
 • Milline on Sinu enesehinnang täna e. test selle kinnitamiseks.
 • Püsiv vs. seisundi enesehinnang: erinevused, mis mõjutavad igapäevast toimetulekut.
 • Madal vs. kõrge enesehinnang e. miks äärmused ei ole head. Kuidas need väljenduvad Sinu igapäevases suhtlemises ja suhetes ning millised on lühi- ja pikaajalised tagajärjed Sinu vaimsele tervisele.
 • Enesehinnangu ja -kindluse suurendamise nipid psühholoogi tööriistakastist. Kuidas muuta mõtlemist ja suhtumist viisil, mis aitab Sul ennast rohkem väärtustada.
 • Teiste heakskiit e. miks me seda vajame ja kuidas eristada, millele ja kuidas reageerida.
 • Lisamõtteid Sinu enesekindluse suurendamiseks ja vaimse tervise tugevdamiseks.