Enesekehtestamise võlu ja valu – Veebis!

Üldinfo

Kuupäev

23. - 24.11.2022
Expired!

Hind

355 € + KM

Asukoht

Zoom veebikeskkond

Sihtgrupp 

Ettevõtjad, personalitöötajad, juhiabid, avaliku ja erasektori töötajad, kes vajavad efektiivsemaks enesekehtestamiseks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

Eesmärk: Kaardistada personaalsed enesekehtestamise takistused ja praktiseerida edukama enesekehtestamise tehnikaid.

Koolitusteemad: 

 • enesekehtestamist raskendavad tegurid (nt. isiksuse-,temperamenditüüp, kogemused, hirmud, negatiivsed emotsioonid jne.) ja nende personaalne kaardistamine; 
 • psühholoogilised ja käitumuslikud sekkumistehnikad, mis aitavad vähendada enesekehtestamise takistusi; 
 • enesekehtestamiseks vajaliku julguse ja sisemise motivatsiooni suurendamine;
 • enesekehtestamise liigid; nende lühi- ja pikaajalised mõjud vaimsele ja füüsilisele tervisele; 
 • “Ei” ütlemine: erinevad viisid ja toimetulek võimalike tagasilöökidega; 
 • kehtestamise eelduseks olevad suhtlemistehnikad. Praktika. 
 • 3-osaline “mina”- sõnum ja “käiguvahetus” töösituatsioonides; 
 • kehtestamine keerukate isiksuste puhul (manipulaatorid, agressorid, rahulolematud jne.)
 • emotsionaalne toimetulek, kui kehtestamine siiski ei õnnestu. Tagasilöökide põhjused ja sellest tulenevad võimalikud edasised valikud.

Koolituse tulemusena osaleja: 

 • teab iseenda personaalseid enesekehtestamise takistusi; 
 • teab erinevaid enesekehtestamise viise ja nende lühi- ja pikaajalisi tagajärgi tööefektiivsusele; 
 • analüüsib erinevaid situatsioone ja valib sobivama enesekehtestamistehnika; 
 • teab enesekehtestamise rakendamisvõimalusi erijuhtudel; 
 • praktiseerib enesekehtestamise tehnikaid; 
 • planeerib alternatiivseid valikuid olukorras, kus kehtestamine ei toimi.

Õpitulemuste hindamise viis: 

Suhtluspõhised lühiloengud, testid, arutelud ja situatsioonianalüüsid, individuaalja grupitööd.

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja

 • Marju Koor (mentor)
  Marju Koor (mentor)

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
Phone
+372 521 5046
Email
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. 

Koolitusest loobumine: 

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.
Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise alustega
Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 
Vaata sarnaseid

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Sisekoolituse Tellimine