Sõltuvshäirega patsiendi motiveerimine – Veebis!

Üldinfo

Kuupäev

22.11.2022
Expired!

Hind

110 € + KM

Asukoht

Zoom veebikeskkond

Eesmärk: Koolituse läbinu mõistab paremini sõltuvushäire dünaamikast tulenevaid patsiendi käitumise eripärasid ning oskab valida sobivad sekkumistehnikad ja planeerida motiveerimisprotsessi.. 

Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, kes soovivad parandada teoreetilisi ja praktilisi oskusi sõltuvushäirega patsiendi motiveerimisel. 

Koolitusteemad:

 • sõltuvushäirete tekkemehhanismid, peamised põhjused ja alalhoidvad tegurid.
 • tervishoiutöötaja jaoks kontrollitavad ja kontrollimatud olukorrad patsiendi abistamisel
 • sõltuvushäirega patsiendi tunnete-, mõtete ja käitumismuster
 • MAHE mudel motiveerimise eeltingimusena  
 • sõltuvusest vabanemise muutuste algatamine; eesmärkide kaardistamine ja järjepidevuse säilitamine 
 • muutuste tsükkel ja kasutatavad tehnikad. Kokkulepete sõlmimine
 • ambivalentsus ja selle ületamine sõltuvushäirega patsiendi motiveerimisel 
 • autonoomia säilitamise olulisus versus käitumismuutuse algatamine  
 • motiveerimisel kasutatavad suhtlemistehnikad
 • patsiendi emotsioonidega toimetulek muutusteprotsessis ja tagasilanguste korral 
 • tervishoiutöötaja enese sisemise tasakaalu hoidmise võimalused sõltuvushäirega patsiendi motiveerimisel

Koolituse tulemusena õppija:

 • mõistab sõltuvushäire dünaamikast tulenevaid patsiendi käitumise eripärasid  
 • valib sobivad sekkumistehnikad 
 • planeerib motiveerimisprotsessi

Koolitaja Marju Koor

Minu  teekond psühholoogi ja õppejõuna algas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, kus jagasin oma kogemusi ja teadmisi kõigi tulevaste tervishoiuvaldkonna töötajatega üld-, suhtlemis- ja kriisipsühholoogia ning stressijuhtimise teemadel. Täiendavalt olin tudengitele psühholoogina toeks õpimotivatsiooni säilitamise/suurendamise ja ettetulevate keerukate olukordadega hakkamasaamisel. Õpetades teisi õppisin ka ise lisaks suhtlemis- ja motivatsioonitreeneriks, mis võimaldas pakkuda juba töötavatele tervishoiuvaldkonna spetsialistidele uusi praktilisi lahendusi tööks patsientidega. Alates 2009 a. olen Tartu Ülikooli Õendusosakonna külalislektor ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuse koolituspartner.

Õppides, õpetades ja nõustades olen aastate jooksul kogenud tervishoiutöötajate suurimaid rõõme ja muresid, mistõttu püüan igal koolitusel osalejaid kaasates leida just neile sobivaid lahendusi nende töö paremaks korraldamiseks ning sisemise tasakaalu ja motivatsiooni säilitamiseks. Usun, et kogemusest õppimine on väärtus, mis aitab tervishoiutöötajatel luua paremaid võimalusi sobivate käitumismuutuste algatamiseks oma patsientide ja nende lähedastega.

Osalejate tagasiside: 

Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
Phone
+372 521 5046
Email
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

 • Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
 • Koolitusest loobumisel vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust palume sellest kirjalikult teatada koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. 
 • Koolitusest loobumisel 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest. 
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. 
 • Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega. 
Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
ÜLDINFO

Kuupäev

22.11.2022
Expired!

Hind

110 € + KM

Asukoht

Zoom veebikeskkond

Eesmärk: Koolituse läbinu mõistab paremini sõltuvushäire dünaamikast tulenevaid patsiendi käitumise eripärasid ning oskab valida sobivad sekkumistehnikad ja planeerida motiveerimisprotsessi.. 

Sihtgrupp: Tervishoiutöötajad, kes soovivad parandada teoreetilisi ja praktilisi oskusi sõltuvushäirega patsiendi motiveerimisel. 

Koolitusteemad:

 • sõltuvushäirete tekkemehhanismid, peamised põhjused ja alalhoidvad tegurid.
 • tervishoiutöötaja jaoks kontrollitavad ja kontrollimatud olukorrad patsiendi abistamisel
 • sõltuvushäirega patsiendi tunnete-, mõtete ja käitumismuster
 • MAHE mudel motiveerimise eeltingimusena  
 • sõltuvusest vabanemise muutuste algatamine; eesmärkide kaardistamine ja järjepidevuse säilitamine 
 • muutuste tsükkel ja kasutatavad tehnikad. Kokkulepete sõlmimine
 • ambivalentsus ja selle ületamine sõltuvushäirega patsiendi motiveerimisel 
 • autonoomia säilitamise olulisus versus käitumismuutuse algatamine  
 • motiveerimisel kasutatavad suhtlemistehnikad
 • patsiendi emotsioonidega toimetulek muutusteprotsessis ja tagasilanguste korral 
 • tervishoiutöötaja enese sisemise tasakaalu hoidmise võimalused sõltuvushäirega patsiendi motiveerimisel

Koolituse tulemusena õppija:

 • mõistab sõltuvushäire dünaamikast tulenevaid patsiendi käitumise eripärasid  
 • valib sobivad sekkumistehnikad 
 • planeerib motiveerimisprotsessi

Koolitaja Marju Koor

Minu  teekond psühholoogi ja õppejõuna algas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, kus jagasin oma kogemusi ja teadmisi kõigi tulevaste tervishoiuvaldkonna töötajatega üld-, suhtlemis- ja kriisipsühholoogia ning stressijuhtimise teemadel. Täiendavalt olin tudengitele psühholoogina toeks õpimotivatsiooni säilitamise/suurendamise ja ettetulevate keerukate olukordadega hakkamasaamisel. Õpetades teisi õppisin ka ise lisaks suhtlemis- ja motivatsioonitreeneriks, mis võimaldas pakkuda juba töötavatele tervishoiuvaldkonna spetsialistidele uusi praktilisi lahendusi tööks patsientidega. Alates 2009 a. olen Tartu Ülikooli Õendusosakonna külalislektor ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuse koolituspartner.

Õppides, õpetades ja nõustades olen aastate jooksul kogenud tervishoiutöötajate suurimaid rõõme ja muresid, mistõttu püüan igal koolitusel osalejaid kaasates leida just neile sobivaid lahendusi nende töö paremaks korraldamiseks ning sisemise tasakaalu ja motivatsiooni säilitamiseks. Usun, et kogemusest õppimine on väärtus, mis aitab tervishoiutöötajatel luua paremaid võimalusi sobivate käitumismuutuste algatamiseks oma patsientide ja nende lähedastega.

Osalejate tagasiside: 

Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
Phone
+372 521 5046
Email
koolitused@jako.ee
KOOLITUSE ÜLDKORRALDUS
 
 • Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
 • Koolitusest loobumisel vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust palume sellest kirjalikult teatada koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. 
 • Koolitusest loobumisel 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest. 
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. 
 • Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega. 
Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Vaata sarnaseid

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Sisekoolituse Tellimine