Enesekehtestamise praktilised oskused

ÜLDINFO

Kuupäev

27.05.2024
Expired!

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu

Hind

110+km

Enda eest seismine suhteid kahjustamata võib olla tõsine väljakutse, mistõttu jäetakse see sageli tegemata. Tagajärjeks on stress, läbipõlemine või koguni töölt lahkumine, sest erinevad hirmud ja varasemad kogemused takistavad meil ennast kehtestada. Kui Sinagi tunned, et vajaksid juurde enesekindlust ja praktilisi oskusi paremaks enesekehtestamiseks, oled oodatud osalema. Koolitusel saad teadlikumaks eneseväärtustatuse olulisusest ning õpid astuma samme selle säilitamiseks ja/või suurendamiseks. 

Koolituse eesmärk on paremini mõista enesekehtestamise erinevate viiside lühi- ja pikaajalist mõju töö efektiivsusele ja suhetele, kaardistada personaalseid enesekehtestamise takistusi ja praktiseerida eduka enesekehtestamise (sh. tagantjärgi kehtestamise) tehnikaid. Koolituse tulemusena: 

 • mõistad paremini iseenda personaalseid enesekehtestamise takistusi
 • tead erinevaid enesekehtestamise viise ja nende lühi- ja pikaajalisi tagajärgi tööefektiivsusele
 • analüüsid erinevaid situatsioone ja valid sobivama enesekehtestamistehnika
 • tead enesekehtestamise rakendamisvõimalusi erijuhtudel
 • praktiseerid ensekehtestamise tehnikaid
 • planeerid alternatiivseid valikuid olukorras, kus kehtestamine ei toimi

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • enesekehtestamist raskendavad tegurid (nt. isiksuse-, temperamenditüüp, kogemused, hirmud, negatiivsed emotsioonid jne.) ja nende personaalne kaardistamine
 • psühholoogilised ja käitumuslikud sekkumistehnikad, mis aitavad vähendada ensekehtestamise takistusi
 • enesekehtestamiseks vajaliku julguse ja sisemise motivatsiooni suurendamine
 • enesekehtestamise liigud; nende lühi- ja pikaajalised mõjud vaimsele ja füüsilisele tervisele
 • “Ei” ütlemin: erinevad viisid ja toimetulek võimalike tagasilöökidega
 •  kehtestamise eelduseks olevad suhtlemistehnikad. Praktika.
 • 3-osaline “mina”-sõnum ja “käiguvahetus” töösituatsioonides
 • kehtestamine keerukate isiksuste puhul (manipulaatorid, agressorid, rahulolematud jne.)
 • emotsionaalne toimetulek, kui kehtestamine siiski ei õnnestu. Tagasilöökide põhjused ja sellest tulenevad võimalikud edasised valikud. 

Koolitusmeetodid: aruteludel põhinevad lühiloengud, analüüsid, praktilised ülesanded ja harjutused osalejate juhtumite põhjal, eneseanalüüsi testid, mis põhinevad erinevatel psühholoogia ja supervisiooni tehnikatel. 

Psühholoog ja koolitaja
Suhtlemis- ja motivatsioonitreener DiSC sertifitseeritud kasutaja

Marju Koor

Olen töötanud 20a. psühholoogi ja koolitajana nii era- kui avalikus sektoris. Selle aja jooksul on minu klientideks ja koostööpartneriteks olnud väga erineva valdkonna spetsialistid ja juhid, kes soovivad arendada iseendas ja meeskonnas oskusi, mis tagaksid parema koostöö ja tulemuslikkuse töös. Suurimateks koostööpartneriteks on käesolevalt Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskus (al. 2009 a.) ja Eesti Töötukassa (al. 2008 a.).

Viimastel aastatel pöördub minu poole järjest rohkem organisatsioone, kes soovivad oma töötajate vaimset tervist hoida või õppida paremini toime tulema sisepingete/konfliktidega. Seetõttu olen täna mõne organisatsiooni sisepsühholoog (nt. Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia jne.) ja tegelen sageli ka juhtumipõhiste olukordade lahendamisega, et suurendada inimeste stressitaluvust konfliktolukordades. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikoolis õppejõuna töötades, olen panustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise arengusse. Samuti toetanud koolitajana erinevaid meeskondi enese-, kriisi- ja konfliktijuhtimise ning suhtlemisoskuste teemadel. Elukestva õppijana olen läbinud suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe; saanud DiSC sertifitseeritud kasutaja õigused ning omandanud täiskasvanud koolitaja 6. kutsetaseme (al. 2014 a.). Käesolevalt jätkan õpinguid psühhosotsiaalse valdkonna superviisor- coachi kvalifikatsiooni saamiseks.

Koolitajana usun, et kõige paremini õpime me läbi kogemuse ja praktika. Seetõttu püüan oma koolitustel erinevate aktiivõppe meetoditega kaasata õppijaid tegevustesse, mis aitavad osalejatel leida ja enesekindlamalt praktiseerida uusi oskusi nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Tõenduspõhiste meetoditena kasutan kõige sagedamini DiSC mudelit, MI (motiveeriva intervjueerimise), KKT (kognitiiv-käitumisteraapia), suhtlemistreeningu ja supervsiooni/coachingu tehnikaid.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusele registreerumine

Sisekoolituse Tellimine

Karolina Kamenik - koolitusjuht

+372 521 5046

koolitused@jako.ee