Suhtlemine psüühikahäirega patsiendiga

ÜLDINFO

Kuupäev

09. - 10.11.2022
Expired!

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu

Hind

295 € + KM

Sihtgrupp: sotsiaalvaldkonna spetsilistid ja inimesed, kes soovitavad täiendada oma kompetentse psüühikahäiretega klientide/lähedastega suhtlemisel.

Eesmärk: teadvustavad psüühikahäiretega inimestega suhtlemise eripärasid ning oskavad valida sobivad suhtlemistehnikad sõltuvad psüühikahäire olemusest ja variatiivsusest.

Koolitusteemad:

 • levinumate psüühikahäirete (nt. meeleolu-, ärevus-, isiksusehäired ja vaimne alaareng) olemus ja tekkemehhanismid
  psüühikahäirete eripärad sõltuvalt kliendi vanusest, sotsiaalsest taustast ja kaasuvatest kehalistest haigustest
 • psüühikahäirega kliendi peamised probleemid (nt. hirmud, apaatia, tegevusetus, tunnetus- ja tajuhäired jne.) ning võimalikud sekkumisviisid läbi erinevate suhtlemistehnikate psüühikahäirega inimesega suhtlemist takistavad ja soodustavad tegurid (sh. erijuhud sõltuvalt häirest) e. suhtlemise põhireeglid ja tehnikad.
 • kontakti ja usaldusväärse suhtlemiskeskkonna loomine. Hoiakud, uskumused, empaatia ja tolerantsus e. vajalikud eeltingimused suhtlemiseks. psüühikahäirega kliendi motiveerimine ja parema enesega toimetuleku suurendamine tagasilanguste korral.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab levinumate psüühikahäirete sümptomeid ja dünaamikat
 • märkab ja arvestab psüühikahäiretega inimeste sotsiaalseid ja käitumuslikke eripärasid
 • rakendab sobilikke suhtlemistehnikaid psüühikahäiretega inimestega töötamisel

Õpitulemuste hindamise viis:

 • õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetööst
 • hindamismeetod: juhtimianalüüs
 • hindamiskriteerium: grupitööna lahendatakse etteantud juhiste järgi juhtum.

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolitajad

 • Maiken Jaanisk
  Maiken Jaanisk

  Maiken on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuur ning täiendavalt õppinud ämmaemandust, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu- ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Psühholoogina alustas tööd Tartu Vanglas selle tegevuse alguses. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastatel 2007- 2019 Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteedijuht. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises.

 • Marju Koor (mentor)
  Marju Koor (mentor)

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusele registreerumine

Karolina Kamenik - koolitusjuht

+372 521 5046

koolitused@jako.ee