Tööalane Enesekehtestamistreening

ÜLDINFO

Kuupäev

15.10.2021
Expired!

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu

Hind

800.00 €
Enda eest seismine tööalaseid suhteid kahjustamata võib olla keeruline väljakutse, mistõttu jäetakse see sageli tegemata. Tagajärjeks on stress, läbipõlemine või koguni töölt lahkumine, sest erinevad hirmud ja varasemad kogemused takistavad meil ennast kehtestada. Kui Sinagi oled aeg-ajalt tundnud, et vajaksid juurde enesekindlust ja praktilisi oskusi tööalaseks enesekehtestamiseks, oled oodatud osalema. Teemad: 
 • enesekehtestamist raskendavad tegurid (nt. isiksuse-,temperamenditüüp, kogemused, hirmud, negatiivsed emotsioonid jne.) ja nende personaalne kaardistamine;
 • psühholoogilised ja käitumuslikud sekkumistehnikad, mis aitavad vähendada enesekehtestamise takistusi;
 • enesekehtestamiseks vajaliku julguse ja sisemise motivatsiooni suurendamine;
 • enesekehtestamise liigid; nende lühi- ja pikaajalised mõjud vaimsele ja füüsilisele tervisele;
 • “Ei” ütlemine: erinevad viisid ja toimetulek võimalike tagasilöökidega; o kehtestamise eelduseks olevad suhtlemistehnikad. Praktika.
 • 3-osaline “mina”- sõnum ja “käiguvahetus” töösituatsioonides;
 • kehtestamine keerukate isiksuste puhul (manipulaatorid, agressorid, rahulolematud jne.)
 • emotsionaalne toimetulek, kui kehtestamine siiski ei õnnestu;
 • tagasilöökide põhjused ja sellest tulenevad võimalikud edasised valikud.
Koolituse tulemusena osaleja: 
 • teab iseenda personaalseid enesekehtestamise takistusi;
 • teab erinevaid enesekehtestamise viise ja nende lühi- ja pikaajalisi tagajärgi tööefektiivsusele;
 • analüüsib erinevaid töösituatsioone ja valib sobivama enesekehtestamistehnika;
 • teab enesekehtestamise rakendamisvõimalusi erijuhtudel;
 • praktiseerib enesekehtestamise tehnikaid;
 • planeerib alternatiivseid valikuid olukorras, kus kehtestamine ei toimi.
Koolitusel kasutatakse erinevaid praktilisi harjutusi, rollimänge, analüüse, mis toetavad õppija enesekehtestamisoskuste arendamist. Koolituse väljatöötamisel on klientide nõusolekul kasutatud edulugusid õpitud oskuste praktiseerimisel reaalsetes töösituatsioonides.  
 
  Koolitaja Marju Koor on psühholoog ja suhtlemistreener, kes oma nõustamis- ja koolitajatöös puutub sageli kokku olukordadega, kus töötajad v. tööotsijaid vajavad lisatuge/ uusi oskusi tööalaseks enesekehtestamiseks. Seetõttu kasutatakse koolitusel kogemuspõhiseid rollimänge- analüüse – ja harjutusi, et luua soodne õpi- ja harjutuskeskkond neile, kes soovivad endas arendada enesekehtestamisoskusi. Lisaväärtusena saavad osalejad kaasa nipid, kuidas säilitada ja suurendada sisemist motivatsiooni uute oskuste praktiseerimisel ja võimalike tagasilöökidega toimetulekul.   

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusele registreerumine

Karolina Kamenik - koolitusjuht

+372 521 5046

koolitused@jako.ee