JUHTIMINE MEESKONNAS DiSC mudeli põhjal

ÜLDINFO

Kuupäev

18.03.2024
Expired!

Asukoht

Endla 15, Tallinn

Hind

295 € + KM

Kuulen sageli koolitustel osalejatelt küsimust: “Miks on nii raske erinevate inimestega suhelda? Kuidas nendeni paremini jõuda või motiveerida neid ühtse eesmärgi nimel pingutama? Ehkki me mõistame iga meeskonnaliikme unikaalsust, soovime me siiski, et suhtlemine nendega oleks mõnikord sujuvam ja tulemuslikum. Ühe võimaluse selleks annab DiSC mudel, mis aitab Sul kergesti määratleda oma kolleegi käitumistüübi ja selle põhjal valida juba  õige suhtlemistehnika.

Hea juht, ootan Sind koolitusele, kui soovid…

 • paremini mõista iseenda käitumist ja selle mõju meeskonnaliikmetele erinevates olukordades
 • analüüsida iseenda reaktsioone teiste inimeste käitumisele, et algatada vajalikke muutusi
 • tulemuslikumalt motiveerida oma kolleege nende käitumistüübist lähtuvalt
 • praktiseerida uusi suhtlemistehnikaid tava- ja pingeolukordadega paremaks toimetulekuks   

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • milline on Sinu loomupärane käitumisviis DiSC mudeli põhjal ja kuidas see juhtimist meeskonnas mõjutab
 • kuidas ära tunda erinevaid käitumistüüpe meeskonnas e. millised on nende eesmärgid, motiivid, vajadused, tugevused/nõrkused, stressorid ja suhtlemisviisid
 • kuidas suhelda iseendast väga erinevate inimestega e. suhtlemisjuhised iga Sinu meeskonnaliikme paremaks toetamiseks
 • millised on tavapärased “lõksud” erineva käitumistüübiga inimestega suheldes ja kuidas neid ennetada (näiteid parimatest praktikatest)
 • kuidas väljenduvad erinevate DiSC käitumistüüpide korral pinged ja milline on õige viis reageerida, et ennetada konflikte
 • millised on toimivad suhtlemis- ja motiveerimistehnikad tava- ja keerukates olukordades meeskonna juhtimisel
 • kuidas toetada meeskonnaliikmete vaimset tervist lähtuvalt nende käitumistüübist.

Koolituse lisaväärtusena saab iga osaleja kaasa personaalse DiSC käitumisprofiili rapordi iseenda kohta (ca 20 lk) (vt näidist), mis annab hea ülevaate inimese käitumisstiilist ning edasistest vajalikest tegevussuundadest. Samuti on kõigil osalejatele võimalus tasuta 3 kuu jooksul saada personaalset arengutuge (2 tunni ulatuses), et toetada DiSC- i rakendamist oma meeskonnas.

Everything DiSC Workplace tutvustusvideo (allikas: IPB Partners)

 

Psühholoog ja koolitaja
Suhtlemis- ja motivatsioonitreener DiSC sertifitseeritud kasutaja

Marju Koor

Olen töötanud 20a. psühholoogi ja koolitajana nii era- kui avalikus sektoris. Selle aja jooksul on minu klientideks ja koostööpartneriteks olnud väga erineva valdkonna spetsialistid ja juhid, kes soovivad arendada iseendas ja meeskonnas oskusi, mis tagaksid parema koostöö ja tulemuslikkuse töös.

Viimastel aastatel pöördub minu poole järjest rohkem organisatsioone, kes soovivad oma töötajate vaimset tervist hoida või õppida paremini toime tulema sisepingete/konfliktidega. Seetõttu olen täna mõne organisatsiooni sisepsühholoog ja tegelen sageli juhtumipõhiste olukordade lahendamisega, et suurendada inimeste stressitaluvust konfliktolukordades. Õppejõuna olen panustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise arengusse. Samuti toetanud koolitajana erinevaid meeskondi enese-, kriisi- ja konfliktijuhtimise ning suhtlemisoskuste teemadel. Elukestva õppijana olen läbinud suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe; saanud DiSC sertifitseeritud kasutaja õigused ning omandanud täiskasvanud koolitaja 6. kutsetaseme (al. 2014 a.). Käesolevalt jätkan õpinguid psühhosotsiaalse valdkonna superviisor- coachi kvalifikatsiooni saamiseks.

Koolitajana usun, et kõige paremini õpime me läbi kogemuse ja praktika. Seetõttu püüan oma koolitustel erinevate aktiivõppe meetoditega kaasata õppijaid tegevustesse, mis aitavad osalejatel leida ja enesekindlamalt praktiseerida uusi oskusi nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Tõenduspõhiste meetoditena kasutan kõige sagedamini DiSC mudelit, MI (motiveeriva intervjueerimise), KKT (kognitiiv-käitumisteraapia), suhtlemistreeningu ja supervsiooni/coachingu tehnikaid.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusele registreerumine

Sisekoolituse Tellimine

Karolina Kamenik - koolitusjuht

+372 521 5046

koolitused@jako.ee