JUHTIMINE MEESKONNAS DiSC mudeli põhjal

Üldinfo

Kuupäev

26.10.2023

Hind

295 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu

Jagan

Kuulen sageli koolitustel osalejatelt küsimust: “Miks on nii raske erinevate inimestega suhelda? Kuidas nendeni paremini jõuda või motiveerida neid ühtse eesmärgi nimel pingutama? Ehkki me mõistame iga meeskonnaliikme unikaalsust, soovime me siiski, et suhtlemine nendega oleks mõnikord sujuvam ja tulemuslikum. Ühe võimaluse selleks annab DiSC mudel, mis aitab Sul kergesti määratleda oma kolleegi käitumistüübi ja selle põhjal valida juba  õige suhtlemistehnika.

Hea juht, ootan Sind koolitusele, kui soovid…

 • paremini mõista iseenda käitumist ja selle mõju meeskonnaliikmetele erinevates olukordades
 • analüüsida iseenda reaktsioone teiste inimeste käitumisele, et algatada vajalikke muutusi
 • tulemuslikumalt motiveerida oma kolleege nende käitumistüübist lähtuvalt
 • praktiseerida uusi suhtlemistehnikaid tava- ja pingeolukordadega paremaks toimetulekuks   

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • milline on Sinu loomupärane käitumisviis DiSC mudeli põhjal ja kuidas see juhtimist meeskonnas mõjutab
 • kuidas ära tunda erinevaid käitumistüüpe meeskonnas e. millised on nende eesmärgid, motiivid, vajadused, tugevused/nõrkused, stressorid ja suhtlemisviisid
 • kuidas suhelda iseendast väga erinevate inimestega e. suhtlemisjuhised iga Sinu meeskonnaliikme paremaks toetamiseks
 • millised on tavapärased “lõksud” erineva käitumistüübiga inimestega suheldes ja kuidas neid ennetada (näiteid parimatest praktikatest)
 • kuidas väljenduvad erinevate DiSC käitumistüüpide korral pinged ja milline on õige viis reageerida, et ennetada konflikte
 • millised on toimivad suhtlemis- ja motiveerimistehnikad tava- ja keerukates olukordades meeskonna juhtimisel
 • kuidas toetada meeskonnaliikmete vaimset tervist lähtuvalt nende käitumistüübist.

Koolituse lisaväärtusena saab iga osaleja kaasa personaalse DiSC käitumisprofiili rapordi iseenda kohta (ca 20 lk) (vt näidist), mis annab hea ülevaate inimese käitumisstiilist ning edasistest vajalikest tegevussuundadest. Samuti on kõigil osalejatele võimalus tasuta 3 kuu jooksul saada personaalset arengutuge (2 tunni ulatuses), et toetada DiSC- i rakendamist oma meeskonnas.

Everything DiSC Workplace tutvustusvideo (allikas: IPB Partners)

 

Psühholoog ja koolitaja
Suhtlemis- ja motivatsioonitreener DiSC sertifitseeritud kasutaja

Marju Koor

Olen töötanud 20a. psühholoogi ja koolitajana nii era- kui avalikus sektoris. Selle aja jooksul on minu klientideks ja koostööpartneriteks olnud väga erineva valdkonna spetsialistid ja juhid, kes soovivad arendada iseendas ja meeskonnas oskusi, mis tagaksid parema koostöö ja tulemuslikkuse töös. 
Viimastel aastatel pöördub minu poole järjest rohkem  organisatsioone, kes soovivad oma töötajate vaimset tervist hoida või õppida paremini toime tulema sisepingete/konfliktidega. Seetõttu olen täna mõne organisatsiooni sisepsühholoog ja tegelen sageli juhtumipõhiste olukordade lahendamisega, et suurendada inimeste stressitaluvust konfliktolukordades. 

Õppejõuna olen panustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise arengusse. Samuti toetanud koolitajana erinevaid meeskondi enese-, kriisi- ja konfliktijuhtimise ning suhtlemisoskuste teemadel.
Elukestva õppijana olen läbinud suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe; saanud DiSC sertifitseeritud kasutaja õigused ning omandanud täiskasvanud koolitaja 6. kutsetaseme (al. 2014 a.). Käesolevalt jätkan õpinguid psühhosotsiaalse valdkonna superviisor- coachi kvalifikatsiooni saamiseks.

Koolitajana usun, et kõige paremini õpime me läbi kogemuse ja praktika. Seetõttu püüan oma koolitustel erinevate aktiivõppe meetoditega kaasata õppijaid tegevustesse, mis aitavad osalejatel leida ja enesekindlamalt praktiseerida uusi oskusi nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Tõenduspõhiste meetoditena kasutan kõige sagedamini DiSC mudelit, MI (motiveeriva intervjueerimise), KKT (kognitiiv-käitumisteraapia), suhtlemistreeningu ja supervsiooni/coachingu tehnikaid. 

Registreeru sündmusele

Available Kohti: 10
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Marju Koor

Koolitusjuht

Marju Koor
Phone
+372 5253135
Email
info@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

 • Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
 • Koolitusest loobumisel vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust palume sellest kirjalikult teatada koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. 
 • Koolitusest loobumisel 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest. 
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. 
 • Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega. 
Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 
ÜLDINFO

Kuupäev

26.10.2023

Hind

295 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu

Kuulen sageli koolitustel osalejatelt küsimust: “Miks on nii raske erinevate inimestega suhelda? Kuidas nendeni paremini jõuda või motiveerida neid ühtse eesmärgi nimel pingutama? Ehkki me mõistame iga meeskonnaliikme unikaalsust, soovime me siiski, et suhtlemine nendega oleks mõnikord sujuvam ja tulemuslikum. Ühe võimaluse selleks annab DiSC mudel, mis aitab Sul kergesti määratleda oma kolleegi käitumistüübi ja selle põhjal valida juba  õige suhtlemistehnika.

Hea juht, ootan Sind koolitusele, kui soovid…

 • paremini mõista iseenda käitumist ja selle mõju meeskonnaliikmetele erinevates olukordades
 • analüüsida iseenda reaktsioone teiste inimeste käitumisele, et algatada vajalikke muutusi
 • tulemuslikumalt motiveerida oma kolleege nende käitumistüübist lähtuvalt
 • praktiseerida uusi suhtlemistehnikaid tava- ja pingeolukordadega paremaks toimetulekuks   

Koolitusel saad vastused küsimustele:

 • milline on Sinu loomupärane käitumisviis DiSC mudeli põhjal ja kuidas see juhtimist meeskonnas mõjutab
 • kuidas ära tunda erinevaid käitumistüüpe meeskonnas e. millised on nende eesmärgid, motiivid, vajadused, tugevused/nõrkused, stressorid ja suhtlemisviisid
 • kuidas suhelda iseendast väga erinevate inimestega e. suhtlemisjuhised iga Sinu meeskonnaliikme paremaks toetamiseks
 • millised on tavapärased “lõksud” erineva käitumistüübiga inimestega suheldes ja kuidas neid ennetada (näiteid parimatest praktikatest)
 • kuidas väljenduvad erinevate DiSC käitumistüüpide korral pinged ja milline on õige viis reageerida, et ennetada konflikte
 • millised on toimivad suhtlemis- ja motiveerimistehnikad tava- ja keerukates olukordades meeskonna juhtimisel
 • kuidas toetada meeskonnaliikmete vaimset tervist lähtuvalt nende käitumistüübist.

Koolituse lisaväärtusena saab iga osaleja kaasa personaalse DiSC käitumisprofiili rapordi iseenda kohta (ca 20 lk) (vt näidist), mis annab hea ülevaate inimese käitumisstiilist ning edasistest vajalikest tegevussuundadest. Samuti on kõigil osalejatele võimalus tasuta 3 kuu jooksul saada personaalset arengutuge (2 tunni ulatuses), et toetada DiSC- i rakendamist oma meeskonnas.

Everything DiSC Workplace tutvustusvideo (allikas: IPB Partners)

 

Psühholoog ja koolitaja
Suhtlemis- ja motivatsioonitreener DiSC sertifitseeritud kasutaja

Marju Koor

Olen töötanud 20a. psühholoogi ja koolitajana nii era- kui avalikus sektoris. Selle aja jooksul on minu klientideks ja koostööpartneriteks olnud väga erineva valdkonna spetsialistid ja juhid, kes soovivad arendada iseendas ja meeskonnas oskusi, mis tagaksid parema koostöö ja tulemuslikkuse töös. 
Viimastel aastatel pöördub minu poole järjest rohkem  organisatsioone, kes soovivad oma töötajate vaimset tervist hoida või õppida paremini toime tulema sisepingete/konfliktidega. Seetõttu olen täna mõne organisatsiooni sisepsühholoog ja tegelen sageli juhtumipõhiste olukordade lahendamisega, et suurendada inimeste stressitaluvust konfliktolukordades. 

Õppejõuna olen panustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise arengusse. Samuti toetanud koolitajana erinevaid meeskondi enese-, kriisi- ja konfliktijuhtimise ning suhtlemisoskuste teemadel.
Elukestva õppijana olen läbinud suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe; saanud DiSC sertifitseeritud kasutaja õigused ning omandanud täiskasvanud koolitaja 6. kutsetaseme (al. 2014 a.). Käesolevalt jätkan õpinguid psühhosotsiaalse valdkonna superviisor- coachi kvalifikatsiooni saamiseks.

Koolitajana usun, et kõige paremini õpime me läbi kogemuse ja praktika. Seetõttu püüan oma koolitustel erinevate aktiivõppe meetoditega kaasata õppijaid tegevustesse, mis aitavad osalejatel leida ja enesekindlamalt praktiseerida uusi oskusi nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Tõenduspõhiste meetoditena kasutan kõige sagedamini DiSC mudelit, MI (motiveeriva intervjueerimise), KKT (kognitiiv-käitumisteraapia), suhtlemistreeningu ja supervsiooni/coachingu tehnikaid. 

Registreeru sündmusele

Available Kohti: 10
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Marju Koor

Koolitusjuht

Marju Koor
Phone
+372 5253135
Email
info@jako.ee
KOOLITUSE ÜLDKORRALDUS
 
 • Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
 • Koolitusest loobumisel vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust palume sellest kirjalikult teatada koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. 
 • Koolitusest loobumisel 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest. 
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. 
 • Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega. 
Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Vaata sarnaseid

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Sisekoolituse Tellimine