VAIMSE TERVISE VITAMIINID (Tervishoiutöötajatele)

ÜLDINFO

Kuupäev

20.02.2023
Expired!

Asukoht

L.Puusepa 2, Tartu

Hind

67.20 € + KM

Vaimne tervis on täna ühiskonnas “kuum teema”, mille hoidmise vajadust märgatakse ja erinevatel tasanditel ka toetatakse. Paraku näitab igapäevane klienditöö, et inimestel pole siiski piisavalt “tööriistu”, et püsivalt enda vaimset tervist hoida. Sageli antakse pere, sõprade, tuttavate ja kolleegide poolt üldsõnalisi  soovitusi (“mõtle positiivselt”), mis kohe kuidagi ei aita stressis inimest. Pigem suurendab see üksindus- ja mittemõistmistunnet ning tekib risk tõsisemate vaimse tervise probleemide tekkeks. 

Viimase 20 a. jooksul oleme sadade klientide puhul märganud, et on siiski teatud tehnikad, mille järjepidev kasutamine aitab inimesel ka kõige “sügavamast august” välja ronida ning taaskord tunda rõõmu elust, inimestest ning leida uusi sihte edasiminekuks. Sellel koolitusel soovime Sullegi pakkuda neis mõnda, et saaksid enesekindlamalt elule vastu astuda. 

Sihtgrupp: enda vaimsest tervisest hoolivad inimesed, kellel on valmisolek koolituse käigus vaadata iseendasse, jagada oma kogemusi ja õppida teiste omast ning harjutada erinevaid enesehoiu tehnikaid vaimse tervise säilimiseks ja tugevdamiseks.  

Eesmärk: analüüsida iseenda vaimse tervise peamisi indikaatoreid, paremini märgata ohutegureid ja nende ennetamisvõimalusi ning praktiseerida erinevaid vaimset tervist säilitavaid ja tugevdavaid tehnikaid.    

Koolitusteemad:

 • hea vaimse tervise indikaatorid e. osalejate reaalsuskontroll iseenda vaimse tervise hetkeseisundist (psühhoanalüütiline test)
 • peamised takistused hea vaimse tervise hoidmisel: indiviidist, keskkonnast ja teistest inimestest tulenevad mõjud. Kuivõrd saame seda kontrollida ja muuta?
 • Lapsepõlve mõjud: positiivse minapildi, enesehinnangu ja -kindluse kujunemise alused. Väljakujunenud enesekohaste uskumuste e. “elureeglite” muutmine parema kriisikindluse saavutamiseks keerulistes olukordades. Enesehinnangu tõstmise praktilised harjutused. 
 • Erinevad inimesed, erinevad käitumised e. personaalse käitumistüübi määratlemine DiSC-mudeli põhjal. Millised on iga käitumistüübi riskifaktorid vaimse tervise hoidmisel ja kuidas ennast paremini hoida teiste inimestega suhtlemisel. Ületame tõkkeid manipuleerivate, domineerivate ja agressiivsete inimestega suhtlemisel. 
 • Emotsioonid: millised on negatiivsete emotsioonide (nt. süütunne, hirm, pettumus, kurbus, viha) peamised “käivitajad”. Märkame ja sekkume, et vähendada “käivitajate” mõju vaimsele tervisele. 
 • Muretsemine ja ülemõtlemine: miks satume sellesse “nõiaringi” ja kuidas sellest välja astuda. Praktiseerime KKT (kognitiiv-käitumisteraapia), MI (motiveeriva intervjueerimise) ja supervisiooni tehnikaid muretsemise ja ülemõtlemise vähendamiseks. 
 • “Kõik saab alguse mõtlemises” – mis mõjutab meie mõtlemist, miks on seda nii raske muuta isegi kui väga tahame ning kuidas seda siiski teha. Esimesed sammud mõtete korrastamiseks. 
 • Enesevaatlus: sisemiste ressursside avastamine; “turvapaiga” loomine stressirohketes olukordades pinge ja ärevusega toimetulekuks. Enesesisenduste ja teadveloleku parimad praktikad. 

Koolituse tulemusena:

 • mõistad paremini iseenda riskikohti vaimse tervise hoidmisel; 
 • oskad kasutada enesehinnangut ja -kindlust säilitavaid/suurendavaid tehnikaid enesehoiuks;
 • oskad paremini reageerida ja käituda erinevate inimestega;
 • tead, millised on Sinu negatiivsete emotsioonide “käivitajad” ja oskad emotsioone ratsionaalsemalt juhtida;
 • alustada iseenda mõtete maailma korrastamist, et vaimne tervis säiliks; 
 • saad kaasa personaalse “turvapaiga” stressirohketes olukordades pingete ja ärevusega toimetulekuks.

Meetodid: kasutame erinevaid tõenduspõhiseid psühholoogilisi tehnikaid, mida koolitaja on viimase 20 a. jooksul oma klienditöös rakendanud. Seega saad koolituselt kaasa garantii, et Sulle sobiva tehnika järjepidev kasutamine aitab Sul ennast paremini hoida, sest seda on proovinud sajad inimesed enne Sind ja saavutanud soovitud tulemuse. 

Koolitaja

 • Marju Koor
  Marju Koor
  Suhtlemis- ja motivatsioonitreener

  Olen töötanud 20a. psühholoogina nii era- kui avalikus sektoris. Aastate jooksul on minu klientideks olnud erinevate vaimse tervise muredega inimesed (nt. stress, läbipõlemine, ärevus, liigne muretsemine/ülemõtlemine, enesehinnang, perfektsionism, suhte- ja suhtlemisraskused, töökiusamine jne.). Juhindun oma töös mõttest “Tasakaal Sinus loob tasakaalu Sinu ümber!”
  Viimasel ajal pöörduvad minu poole järjest rohkem ka organisatsioonid, kes soovivad oma töötajate vaimset tervist hoida või õppida paremini toime tulema sisepingete/konfliktidega. Seetõttu olen täna mõne organisatsiooni sisepsühholoog ja tegelen sageli juhtumipõhiste olukordade lahendamisega, et suurendada inimeste stressitaluvust konfliktolukordades.

  Õppejõuna olen panustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise arengusse. Samuti toetanud koolitajana erinevaid meeskondi enese-, kriisi- ja konfliktijuhtimise ning suhtlemisoskuste teemadel.
  Elukestva õppijana läbinud suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe; saanud DiSC sertifitseeritud kasutaja õigused ning omandanud täiskasvanud koolitaja 6. kutsetaseme. Käesolevalt alustanud õpinguid psühhosotsiaalse valdkonna superviisor- coachi kvalifikatsiooni saamiseks.
  Koolitajana usun, et kõige paremini õpime me läbi kogemuse ja praktika. Seetõttu püüan oma koolitustel erinevate aktiivõppe meetoditega kaasata õppijaid tegevustesse, mis aitavad osalejatel leida ja enesekindlamalt praktiseerida uusi oskusi nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusele registreerumine

Karolina Kamenik - koolitusjuht

+372 521 5046

koolitused@jako.ee